Verejné obstarávanie

V súčasnej dobe neprebieha žiadne verejné obstarávanie.