Kontakt

 • Tu nás nájdete

 • Adresa, telefóny, e-maily

  Adresa Materská škola
  Jurkovičova 17
  080 09 Prešov
  Aktuálny zoznam telefónnych liniek MŠ Jurkovičova 17
  Riaditeľňa 7775011
  Fax 7775066

  Ekonomické oddelenie 7775077

  Vedúca ŠJ 7775050

  Pre triedy platí predvoľba 77750 - za touto predvoľbou nasledujú uvedené klapky
  Triedy 1.trieda - kl.51
  2.trieda - kl.52
  3.trieda - kl.53
  4.trieda - kl.54
  5.trieda - kl.55
  6.trieda - kl. 56
  7.trieda - kl.57
  8.trieda - kl.58
  9.trieda - kl.59
  10.trieda - kl.10
  11.trieda - kl.22
  12.trieda - kl.13
  Práčovňa - kl.70
  Šatňa upratovačiek - kl.90
  Údržbárska dielňa - kl.30
  Kancelária referentky - kl.20
  Mobilný telefón 0911215966
  E-mail riaditel@msjurkovicova.sk
  ekonomicke@msjurkovicova.sk
  jedalen@msjurkovicova.sk
  referent@msjurkovicova.sk
  Čísla účtov
  Príjmový účet (školné - 40€/do 3 rokov, 15€/od 3 rokov - mesiac) SK51 7500 0000 0040 0842 1211
  Potravinový účet (stravné - 25€/mesiac) SK98 7500 0000 0040 0842 1238 - info k úhradám
  Účet Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17, Prešov SK62 7500 0000 0040 2370 1617 - info k úhradám
  Web www.msjurkovicova.sk