Rady pre rodičov

Porucha opozičného vzdoru – ODD

"To dieťa je nevychované...!" Aj vám sa už stalo, že okoloidúci takto zaškatuľkovali vaše dieťa, keď videli ako má záchvat hnevu, alebo ako sa vami háda? Hranica medzi neposlušným dieťaťom a tým, ktoré môže mať psychickú poruchu je veľmi tenká... Celý článok venovaný poruche opozičného vzdoru si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz - Súbor PDF

Školská zrelosť

Každé dieťa, ktoré ku 1. septembru dovŕši šesť rokov, by malo byť zapísané do prvého ročníka. Doba nástupu do školy nie je stanovená náhodne. Vo veku 6-7 rokov dochádza u dieťaťa k významným vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením a učením. Celý článok venovaný školskej zrelosti si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz - Súbor PDF

Ako zlepšiť imunitu dieťaťa

Dávame do pozornosti rodičom materskej školy, že na nástenkách v šatniach je informácia o príčinách, dôsledkoch a prevencii, či liečení ochorení horných dýchacích ciest u detí v predškolskom veku. Pre získanie ďalších informácií kliknite na link www.primar.sme.sk kde nájdete aj ďalšie články o zdraví a zdravom spôsobe života. Tento konkrétny článok je uvedený pod názvom AKO ZLEPŠIŤ IMUNITU DIEŤAŤA..

ADHD - hyperkinetická porucha pozornosti a aktivity

Staré názvy, s ktorými sa môžete stretnúť: ľahká mozgová dysfunkcia (LMD), hyperkinetický syndróm, drobné mozgové poškodenia, porucha pozornosti s hyperaktivitou. ADHD predstavuje súbor odchýlok od klasického správania, ktoré majú neurobiologický základ. Ide o oslabenie nervovej sústavy a jej malé poškodenia, vďaka ktorým sa mentálne funkcie nevyvíjajú rovnomerne. Celý článok - Súbor PDF

Cypriánov svet s ADHD

Príručka o tom, čo to znamená mať poruchu aktivity a pozornosti a čo pomáha. Celý článok - Súbor PDF

Klamstvo v predškolskom veku

V predškolskom veku sa deti učia rozlišovať skutočnosť a fantáziu. Často preháňajú, pretože im chýba odhad reálneho množstva, rozsahu, trvania a pod.. Majú problém odlíšiť prianie od reality, najmä ak si niečo veľmi želajú (pr. to je moja lopta...). Tomu sa ešte nedá hovoriť klamstvo. O klamanie ide až vtedy, keď dieťa vie, že to pravda nie je, a predsa to tvrdí. Prvé skutočné klamstvá sa objavujú okolo 2. – 3. roku – je to individuálne a dieťa sa v tom postupne zdokonaľuje.
Celý článok - Súbor PDF