O nás

O škole

Materská škola Jurkovičova 17, 080 01 Prešov začala prevádzku 1.11.1989 ako spoločné zariadenie jaslí a materskej školy. Po zrušení detských jaslí sa pohyboval počet tried MŠ od 11 do 13 s počtom prijatých detí od 250 do 281. Svojou veľkosťou, počtom tried a počtom detí sa radíme medzi najväčšie materské školy.

Materská škola pozostáva z troch pavilónov s 12 triedami pre deti a z jedného hospodárskeho pavilónu. Ku škole patrí aj rozsiahly, zrekonštruovaný školský dvor a malé parkovisko pre zásobovacie vozidlá.

V pavilóne "A" je päť tried. Dve triedy sú na prízemí (1. a 11. trieda), dve na prvom poschodí (2. a 10. trieda) a jedna na druhom poschodí (3. trieda). Všetky triedy sú rovnakého typu a pozostávajú z dvoch herní, spálne, šatne, umyvárne a toaliet. Súčasťou každej triedy je aj kuchynka na vydávanie stravy.

Pavilón "B" tvoria tri triedy, ktoré majú rovnaké priestorové podmienky ako triedy v pavilóne "A", sú umiestnené nad sebou – prízemie, prvé poschodie, druhé poschodie (4., 5. a 6. trieda).

V pavilóne "C" sú v súčasnosti štyri triedy, dve na prízemí a dve na poschodí (7., 8., 9. a 12.trieda) a telocvičňa školy. Všetky pavilóny sú navzájom prepojené spojovacími chodbami aj s hospodárskym pavilónom, v ktorom je riaditeľňa, zasadacia miestnosť, práčovňa, kancelária ekonómky školy, sauna, a na prízemí kuchyňa a rozvodňa elektroinštalácie.

Veľkosť a rozloženie tried plne rešpektujú vekové osobitosti detí a hrové obdobie dieťaťa. Vo všetkých triedach sú zriadené hrové a pracovné kútiky, ako aj priestor pre spoločné aktivity a individuálne činnosti detí.

Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: PaedDr. Valéria Volková

Zástupkyňa školy: Danka Veselovská

Pedagogickí zamestnanci:
Adriana Andraščíková
PaedDr. Lucia Bednárová
Erika Benčeková
Emília Cervová
Bc. Ľubica Damankošová
Iveta Dzadíková
Katarína Galmišová
Marta Hympánová
Melissa Jantošová
Mgr. Soňa Koščová
Iveta Kropúchová
Mária Lešková
Mgr. Magdaléna Michálková
Mgr. Marcela Mrázová
Mgr. Veronika Pacherová
Mgr. Silvia Paľková
Valéria Pastirová
Simona Paulovská
Vanessa Ředinová
PaedDr. Ľubica Slivková
Mgr. Miroslava Takáčová
Beáta Tomková
Mgr. Mária Tomková
Mgr. Slavomíra Vlčková

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania - Súbor PDF (dokument PDF)

Prevádzkoví zamestnanci

Emília Adamčíková
Anna Bartošová
Mária Bartošová
Ľubica Horníková
Jozef Kmeť
Bc. Slávka Kolesárová
Marta Maňkošová
Jana Pastirčáková
Daniela Vancová
Denisa Vaňová

Zamestnanci Školskej jedálne

Jana Deržáková Skolodová, Mgr.
Lenka Fialková
Anna Hoffmanová
Lenka Hudoková
Mária Kubeková
Katarína Sedláková
Daniela Susečková
Magdaléna Šoltisová
Milena Švigarová