Rada školy

RADA ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE JURKOVIČOVA 17 V PREŠOVE pracuje v tomto zložení

Predseda RŠ - Mgr. Magdaléna Michálková

Podpredseda RŠ - Mgr. Vladimíra Hodošiová

Členovia RŠ - Barbara Antlová, Valentína Sabolová, Mgr. Eduard Michálek, Mgr. Jana Jašurková, PhDr. Viera Kačmaríková, Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD. MPH, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Marcela Antalová, Mária Tejiščáková.

ZÁPISNICE

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 22.3.2018 - Súbor PDF (dokument PDF)

Výročná správa Rady školy pri Materskej škole, Jurkovičova 17, Prešov, za rok 2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 6.6.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 31.1.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 11.10.2016 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 24.3.2015 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 22.10.2014 - Súbor PDF (dokument PDF)

ŠTATÚT Rady školy pri materskej škole - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA z ustanovujúcej schôdze Rady školy pri materskej škole - Súbor PDF (dokument PDF)

OZNÁMENIE o zriadení Rady školy - Súbor PDF (obrázok JPG)