Správa školy 2017/2018

  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2017/2018
  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2017/2018

    Správu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.