Správa školy 2021/2022

  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2021/2022
  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2021/2022

    Správu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.