Správa školy 2019/2020

  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2019/2020
  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2019/2020

    Správu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.