Jedáleň

 • OZNAM

  Milí rodičia!

  Oznamujem Vám, že stravné na príslušný mesiac na školský rok 2017/2018  je potrebné uhradiť najneskôr do

  8. v mesiaci
  účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód)
  suma: 25 € (odporúčame trvalý príkaz)


  Stravné na 1 deň je 1,29 eura. V prípade ak nepoužijete trvalý príkaz, stravné môžete uhradiť len v pokladni v ČSOB (OC MAX) na účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód).

  Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo dieťaťa (súbor PDF), v správe pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa. Peniaze neposielajte poštovou poukážkou.

  V každej triede na nástenke bude zavesený zoznam, kde bude vypočítaná platba na uvedený mesiac.

  Rodičom, ktorí platia trvalým príkazom, preplatky budú vrátené na účty v júli 2018. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky: 7775050, (po 9:00 hod.), po 14,00 hod. je zapnutý záznamník.

  Odhlásiť stravu je možné do 14. hod. predchádzajúceho dňa v súrnych prípadoch do 7,30 hod. Odhlasovať stravu je možné na záznamník od 14.oo hod. do 7,30 hod nasledujúci deň.na čísle 7775050. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  Valentína SABOLOVÁ - vedúca školskej jedálne.  OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil publikáciu receptúr školských jedální upravených pre potreby bežnej rodiny pod názvom Mňamky zo školskej kuchyne. Knihu Mňamky zo školskej kuchyne si môžete stiahnuť z tejto adresy www.skolskyurad.presov.sk