Jedáleň

 • OZNAM

  Milí rodičia!

  Oznamujem Vám, že stravné na príslušný mesiac na školský rok 2019/2020  je potrebné uhradiť najneskôr do

  25.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac
  účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód)
  suma: 36 EUR bez dotácie (odporúčame trvalý príkaz)
  11 EUR s dotáciou (predškoláci; odporúčame trvalý príkaz)


  Stravné na 1 deň je 1,74 eura bez dotácie. S dotáciou 0,54 eur. V prípade ak nepoužijete trvalý príkaz, stravné môžete uhradiť len v pokladni v ČSOB (OC MAX) na účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód).

  Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo dieťaťa.

  Rodičom, ktorí platia trvalým príkazom, preplatky budú vrátené na účty v júli 2020. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky: 7775050, (po 9:00 hod.), do 14,00 hod. je zapnutý záznamník.

  Odhlásiť stravu je možné do 14. hod. predchádzajúceho dňa. Odhlasovať stravu je možné na záznamník do 14.00 hod. 7775050. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  STRAVA - prihlásenie/odhlásenie

  ONLINE PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE STRAVY

  Spustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy.
  Po kliknutí na obrázok, alebo tento odkaz Prihlásenie/odhlásenie zo stravy sa dostanete na stránku, kde bude potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje.

  Užívateľ: Zadajte meno v tvare priezviskomeno (bez diakritiky)
  Príklad: Janko Hraško = hraskojanko
  Heslo: Váš variabilný symbol (môžete zistiť u vedúcej jedálne, t.č.: 051/ 777 50 50 )

  Po prihlásení zvoľte na hornej lište možnosť OBJEDNÁVKY
  V štvorčeku po kliknutí odstránite značku – odhlásenie
  potvrdíte značku – prihlásenie
  a stlačením zeleného štvorčeka – odoslať potvrdíte odoslanie vašej voľby.

  Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod.

  Za včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


  Odporúčaný postup :
  pre odhlasovanie a prihlasovanie sa používa možnosť objednávky (vrchná lišta možností), po potvrdení sa zobrazí deň, dátum a štvorček s potvrdením odhlásenia/prihlásenia.
  Potom kliknutím na štvorček si stravu odhlásite, alebo prihlásite potvrdením cez zelené tlačítko Odoslať!

  Nakoniec sa nezabudnite z programu odhlásiť

  Lenka HUDOKOVÁ - vedúca školskej jedálne.  OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil publikáciu receptúr školských jedální upravených pre potreby bežnej rodiny pod názvom Mňamky zo školskej kuchyne. Knihu Mňamky zo školskej kuchyne si môžete stiahnuť z tejto adresy www.skolskyurad.presov.sk