Tlačivá

TLAČIVÁ na stiahnutie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o vrátenie preplatku Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o vrátenie mylnej platby Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do náhradnej materskej školy počas hlavných prázdnin Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie + Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o prerušenie predprimárneho vzdelávania Súbor PDF (dokument PDF)


Potvrdenie - návšteva sauny Súbor PDF (dokument PDF)


Splnomocnenie Súbor PDF (dokument PDF)