Tlačivá

TLAČIVÁ na stiahnutie

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu Súbor DOCX (dokument DOCX)


Žiadosť o vrátenie preplatku - mesiace júl, august Súbor DOCX (dokument DOCX)


Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ Súbor DOCX (dokument DOCX), Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o vrátenie mylnej platby Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do náhradnej materskej školy počas hlavných prázdnin Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie + Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa Súbor PDF (dokument PDF)


Žiadosť o prerušenie predprimárneho vzdelávania Súbor PDF (dokument PDF)


Potvrdenie - návšteva sauny Súbor PDF (dokument PDF)


Splnomocnenie prevzatia dieťaťa Súbor PDF (dokument PDF)