Smernice školy

SMERNICA o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Jurkovičova 17, Prešov Súbor PDF (dokument PDF)