Aktuality

1decembra

POĎAKOVANIE - KIDS FUN ACADEMY

Autor: Rado Antl
POĎAKOVANIE - KIDS FUN ACADEMY



Milí rodičia, priatelia...
Chcel by som sa vám v prvom rade veľmi pekne poďakovať za spätnú väzbu, ktorá bola pozitívna.
Veľmi nás teší, že deti chodili na náš športový krúžok rady, ale momentálne je situácia taká, aká je a nedovoľuje nám ďalej pokračovať v športovaní.
Mne osobne je to veľmi ľúto, pretože deti potrebujú šport a je vidieť ako vaše deti aj napriek krátkej dobe napredujú. Verím, že situácia sa zlepší a my sa uvidíme v januári. Viac informácií, kedy začneme, vám potom v novom roku dajú vaše milé pani učiteľky v triedach.
Prajem vám krásne a pokojné vianočné sviatky plné rodinnej pohody a hlavne veľa - veľa zdravia v Novom roku 2022.
Ešte raz ĎAKUJEME!
KIDS FUN ACADEMY
Rado Antl


Fotografie

1decembra

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V 10. TR. - bezpečná cesta do škôlky

Autor: p. uč. Marcelka a Beátka z 10. triedy
DOPRAVNÁ VÝCHOVA V 10. TR. - bezpečná cesta do škôlky



Naj zážitkom bolo pre nás deti prejsť si svetom vozidiel, kde sme s obdivom počúvali zvuk motorov, naučili sme sa parkovať v garáži, sledovať pozorne svetelný semafor...
Oboznámili sme sa s rôznymi situáciami v cestnej premávke a verte, že všímali sme si aj nedisciplinovaných účastníkov cestnej premávky...
Dôležité je, že vieme ako sa bezpečne správať na ceste i mimo nej...


Fotografie

1decembra

ŠARKAN

Autor: p. uč. B. Antlová z 12. triedy
ŠARKAN



Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden smutný šarkan, ktorý si lietal s vetríkom vysoko pomedzi stromy až sa mu zamotal jeho dlhý chvost o konáre stromu a celý sa mu odtrhol.
Jedno jesenné novembrové dopoludnie sme na našom školskom dvore takto začali naše rozprávanie o smutnom šarkanovi. Každá trieda mala pripravené nastrihané farebné stužky s ktorými tancovali na jesenné pesničky a potom každá trieda vytvorila nový chvost pre smutného šarkana.
Deti si upevnili farby prevládajúce na jeseň, počítanie do 12, pretože presne toľko je tried v našej materskej škole.
Postupne každá trieda prišla k šarkanovi a pripevnila mu nový chvost.
Na záver Izabelka z 12. triedy povedala krátku básničku o šarkanovi a všetky deti si spoločne zaspievali a zatancovali pesničku o jeseni.


Fotografie

24novembra

BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ 2021!

Autor: p. uč. Ľubka a Valika z 1. triedy
BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ 2021!



Tak ako po minulé roky, aj tento rok 19. novembra 2021 sme sa zapojili do celoslovenského podujatia s názvom BUBNOVAČKA. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.
Aj my sme si zabubnovali presne o 10.15 hod. na našom školskom dvore a tým sme si pripomenuli i upozornili, že hlas detí je dôležitý.

Deti pred násilím ticho neochráni!


Fotografie

24novembra

PREČO KAMEŇ NEVYKLÍČIL?

Autor: p. uč. Ľubka a Ivetka z 11. triedy
PREČO KAMEŇ NEVYKLÍČIL?



Deti z 11.triedy dostali odpoveď na zadanú otázku experimentom sadenie kameňa a cibuľky do kvetináčov s pôdou. O posadené kamene a cibuľku sa deti starali pravidelným polievaním, ich umiestnením na svetlé, teplé miesto. Pozorovali, čo vyklíči skôr kameň alebo cibuľka? Po niekoľkých dňoch sa v našej triede ozývali veselé výkriky: Cibuľka už vyklíčila! Je živá. Kameň nevyklíčil, lebo patrí spolu s vodou, vzduchom, pieskom k neživej prírode.

24novembra

NA NÁVŠTEVE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Autor: p. uč. Ľubka a Ivetka z 11. triedy
NA NÁVŠTEVE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE



V rámci spolupráce MŠ a ZŠ deti z 11. triedy spolu s pani učiteľkami navštívili ZŠ Šrobárovú. Z dôvodu pandémie Covid - 19 sa deti oboznámili s exteriérom základnej školy: budovou, školským dvorom a ihriskom. Spoluprácou materskej školy a základnej školy chceme vytvárať podmienky pre plynulý prechod detí MŠ do 1. ročníka ZŠ.

10novembra

STRAŠÍM, STRAŠÍŠ, STRAŠÍME!!!

Autor: deti z 11. triedy a pani učiteľky Ivetka a Ľubka
STRAŠÍM, STRAŠÍŠ, STRAŠÍME!!!



Pondelok, utorok a stredu pred jesennými prázdninami sme si dopriali trošku strašenia. Predviedli sme sa v strašidelných kostýmoch, vyrezali svetlonosov z tekvice a zatancovali na bále strašidiel. Na záver sme sa pohostili gumenými cukríkmi v tvare zubov, očí a iných strašidelných vecí. Snáď sme vystrašili aj Koronavírus a veríme, že sme ho navždy odplašili!


Fotografie

4novembra

SPRÁVA ŠTUDENTIEK Z PRAXE V NAŠEJ MŠ

Autor: Bc. Katarína Baranová, Bc. Dominika Maďarová, Bc. Dominika Malnášiová
SPRÁVA ŠTUDENTIEK Z PRAXE V NAŠEJ MŠ



Materská škola Jurkovičova 17 v Prešove, pod vedením pani riaditeľky Tatiany Darákovej, nám umožnila absolvovať pedagogickú prax aj v tejto súčasnej a neľahkej situácii. Preto sme sa rozhodli, milí čitatelia, z pohľadu študentiek Pedagogickej fakulty v Prešove, bližšie priblížiť naše prežitie tejto praxe.
V rámci 2 týždňov strávených s deťmi predškolského veku v 1. triede sme mohli s deťmi v téme týždňa Z lesov a lúk realizovať mnoho aktivít a hier prostredníctvom bádateľských a zážitkových metód, ktoré boli pre deti obohacujúce po viacerých stránkach rozvoja ich osobnosti. Napríklad pri pobyte vonku deti pomocou lúp a ďalekohľadov skúmali život drobných živočíchov na strome, pod ním, či pod kôrou a všímali si rozmanitosť živočíšnej ríše. Skúmali povrch kmeňov a stromov pričom ich snímali technikou frotáže. Ďalšou zaujímavou aktivitou pri pobyte vonku bola tvorba koláže prostredníctvom prírodnín, ktoré deti hľadali v areáli školského dvora. S deťmi sme sa snažili nájsť napr. odpovede na to, prečo listy menia na jeseň svoju farbu alebo ako môžeme využiť jednotlivé prírodniny.
Ďalší týždeň sa niesol v téme Zdravie a choroba, v ktorom sme si v úvode s deťmi vytvorili bacilov pomocou rozfúkavania farebného tušu a povedali sme si, ako sa voči nim môžeme brániť. Formou rozprávky si deti osvojili nové vedomosti o vitamínoch a následne tak dokázali určiť, v akých potravinách sa daný vitamín nachádza. Túto tému sme s deťmi ukončili aktivitou Na lekára, v ktorej deti mali možnosť reálne spoznávať zdravotné pomôcky ako napr. fonendoskop, tlakomer, obväz, bandáž a iné. Deti si v rámci tohto dňa vyrobili zdravotnícku čelenku z papiera, hrali námetové hry a programovali digitálnu hračku Bee-bot.
Počas nášho pôsobenia v materskej škole sme mohli zažiť aj celoškolskú akciu Tancuj, tancuj vykrúcaj..., ktorú si pripravila 1. trieda. Celá materská škola si tak spoločne zatancovala čardáš na školskom dvore. Na túto akciu sme nadviazali aj pri našom rozlúčkovom dni, ktorý sa niesol v duchu ľudového folklóru v našom regióne. Deťom sme predstavili tradičné šarišské kroje a za hudobného a speváckeho doprovodu p. u. Volkovej sme si spoločne zaspievali a zatancovali tradičné šarišské piesne. Deti sa mali možnosť naučiť aj jednoduchú tanečnú choreografiu a vyrobiť si tradičné party (čelenky) a ozdobiť si drevenú valašku. Týmto sa v neposlednom rade chceme poďakovať našej cvičnej učiteľke PaedDr. Valérii Volkovej za jej ľudský, ale taktiež erudovaný pedagogický prístup plný inšpirácie. Vďaka nej sme sa cítili v materskej škole príjemne a nadobudli sme poznatky a zážitky, ktoré si uchováme aj do ďalších rokov nášho pedagogického pôsobenia.


Fotografie

4novembra

AKO DETI Z JEDNOTKY CELÚ ŠKOLU ROZTANCOVALI

Autor: p. uč. PaedDr. Valéria Volková a Bc. Ľubica Damankošová z 1. triedy
AKO DETI Z JEDNOTKY CELÚ ŠKOLU ROZTANCOVALI



V jedno krásne jesenné dopoludnie sa deti z prvej triedy so svojimi pani učiteľkami rozhodli, že roztancujú celú školu. Pýtate sa ako? Jednoducho. Pozvali všetky deti z každej triedy na školský dvor a v rytme čardáša a známej ľudovej piesne Tancuj, tancuj, vykrúcaj... sa to všetko začalo. Najprv ukázali celý tanec deti z jednotky a potom sa postupne všetci ostatní učili jednoduché kroky – jednokročku, pérovanie s tlieskaním, čapáše, točenie samostatne i s poskokom v dvojiciach... Nakoniec všetky deti nielen spievali, ale i tancovali svoj prvý čardáš. Povetrím školského dvora sa niesol detský smiech, spev a dobrá nálada.


Fotografie

31augusta

POZVÁNKA NA TRIEDNE AKTÍVY

Autor: Vedenie školy
POZVÁNKA NA TRIEDNE AKTÍVY



VÁŽENÍ RODIČIA,

pozývame vás na triedne aktívy všetkých tried materskej školy, ktoré sa uskutočnia dňa
6.9.2021 o 15:30 hod.
v každej triede MŠ.

Účasť nutná!


23augusta

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA



1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- plastový pohár, zubná kefka (okrem 2-3 ročných detí),
- plastový pohár na pitný režim.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Súbor PDF - súbor PDF

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Súbor PDF - súbor PDF

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 6):

Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 11€
Stravník bez dotácie: 1,84 € - celková mesačná suma 38€
Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady viď. Zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR č. 544/2010 Z.z. v zmysle § 4 ods. 3 písm. a),b),c):
• deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 98 7500 0000 0040 0842 1238

Info ohľadom stravy, VYHLASOVANIE, platby:

VYHLASOVANIE cez záznamník na tel. čísle 051 7775050
Vedúcou ZŠS je p. Lenka Hudoková.

8. Príspevok / školné (VZN Mesta Prešov č. 4/2021 článok 2) je:

20 € za dieťa
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK51 7500 0000 0040 0842 1211
od 1.dňa a najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
(ako variabilný symbol uvediete identifikačné číslo dieťaťa a do správy – meno , priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté priebežne.

10. Zoznamy detí zadelených do tried nebudú zverejnené, budú ich mať učiteľky v triedach. Rodičia boli oboznámení so zadelením ich detí do jednotlivých tried. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
t.č. 051/7775011,
Mobil: 0911 215 966
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2021/2022 od 6:30 do 17:00 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času.

Ďakujeme

9augusta

ZMENY V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA STRAVU V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZMENY V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA STRAVU V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022



Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.


Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Preto informujeme fyzickú osobu (zákonného zástupcu), v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
• čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Tlačivo Súbor PDF - súbor PDF.

Potrebné dokumenty predložia zákonní zástupcovia, ktorých sa nový zákon dotýka, riaditeľovi školy:
• osobne/poštou – do 31.8.2021.

15júla

LETO V 10. TRIEDE SME SI UŽÍVALI

Autor: Mgr. Marcela Mrázová - 10. trieda
LETO V 10. TRIEDE SME SI UŽÍVALI



...aj takto sme si osviežili horúce dni s nanukom a bolo nám fajn!


Fotografie

30júna

DETSKÝ RAJ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
DETSKÝ RAJ



Vďaka Nadácii Pontis a firmy Prysmian Kablo s.r.o. sme dňa 11.06.2021 zrealizovali v rámci dobrovoľníckeho programu Naše Mesto 2021 projekt DETSKÝ RAJ.
Nadácia Pontis, ako organizátor podujatia, pri výbere projektov zohľadňoval či má projekt verejnoprospešný charakter (potrebnosť a prínos dobrovoľníckeho projektu pre spoločnosť alebo komunitu), kvalitu projektu (realizovateľnosť projektu, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce, adekvátnosť použitia prostriedkov grantu), profil organizácie ( dôveryhodnosť, charakter činnosti) a tiež predchádzajúce skúsenosti so žiadateľom.
Projekt prebiehal v dvoch aktivitách a to Výsadba stromčekov a Natieranie drevených exteriérových prvkov na školskom dvore. Získali sme na oba projekty 20 dobrovoľníkov, ktorí sa odvážne zhostili práce a výsledok bol nad naše očakávanie.
Podarilo sa nám v tomto projekte skĺbiť viacero subjektov (Nadácia Pontis, Prysmian Kablo s.r.o., Rodičovské združenie pri MŠ, Jurkovičova 17, Prešov a MŠ, Jurkovičova 17, Prešov). Od Nadácie Pontis sme získali 120 € na farby a štetce, RZ nám zakúpilo stromčeky, lazúry, farby a štetce v sume 700 €, MŠ Jurkovičova 17, Prešov zabezpečila pracovné pomôcky, zakúpila zeminu a pohostenie pre dobrovoľníkov a prácu dobrovoľníkov nám poskytla firma Prysmian Kablo s.r.o.. Všetkým zúčastneným ďakujeme za to, že pomohli našej Materskej škole a prispeli takto k budovaniu Detského raja v areáli MŠ, Jurkovičova 17, Prešov.
Vrelá vďaka!

Fotografie

27júna

OLYMPIJSKÝ DEŇ - HRAVO A ZDRAVO

Autor: p. uč. 3. triedy
OLYMPIJSKÝ DEŇ - HRAVO A ZDRAVO

Po ročnej pandemickej prestávke sme sa opäť zapojili do Olympijského dňa organizovaného Slovenským olympijským výborom. Dňa 2.6. 2021 sa konal už šiesty ročník Olympijského dňa – Hravo a zdravo. Všetky deti našej materskej školy sa zapojili do športového zápolenia s veľkou chuťou a radosťou. Pre mladšie vekové kategórie si ich p. učiteľky pripravili rôznorodé disciplíny: hod loptičkami na cieľ, skoky cez prekážky, preliezanie strachovým vrecom, skoky vo vreci, šmýkanie na šmýkačke a plazenie, skok do diaľky. Naše 5-6 ročné deti si mali možnosť zmerať svoje sily v nasledujúcich disciplínach, za ktoré boli dekorované medailami na stupňoch víťazov.
Skok cez prekážky: 1.m. Samuel Pončák
2.m. Petra Revická
3.m. Tomáš Vyšňovský

Slalom s kolieskom: 1.m. Dominik Barník
2.m. Diana Demjanovičová
3. m. Henrieta Nastišinová

Chôdza po lane: 1. m. Rebeka Olívia Mate
2.m. Tobias Žatko
3. m. Oliver Jusko

Hod do diaľky: 1. m. Karin Dercová
2. m. Sára Šajnová
3. m. Vladislav Jusko
Deti si po týchto športových disciplínach mali možnosť zatancovať na hudbu, ktorá im spríjemňovala pestrý športový deň. Táto športová akcia má pevné miesto v našej materskej škole a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník v zmysle olympijského ducha a hodnôt.


Fotografie

14júna

MOTÝLE

Autor: PaedDr. Ľubica Slivková - 11. trieda
MOTÝLE

Motýlia záhrada v našej MŠ aj tento rok umožnila deťom neopakovateľný zážitok a praktickú skúsenosť z pozorovania premeny húsenice cez zakuklenie až po vyliahnutie motýľa. Starostlivosťou o húseničky a motýle sa všetci tešili z ich krásy.


Fotografie

14júna

ČO SI ŽELÁ MAMKA + OCKO = ŠŤASTNÉ DIEŤA

Autor: Mgr. Marcela Mrázová - 10. trieda
ČO SI ŽELÁ MAMKA + OCKO = ŠŤASTNÉ DIEŤA

...a to my teda v 10.triede veru sme! Učíme sa nové veci, hráme sa, tancujeme, spievame, oslavujeme, cvičíme-aby sme boli zdraví a fit, pomáhame si navzájom, veľa sa rozprávame o všeličom novom...
Sme tu jedna veľká rodina a tešíme sa do škôlky!


Fotografie

14júna

SÚŤAŽ MILK-AGRO

Autor: Mgr. Barbara Semanco - 4. trieda

Vedenie MŠ ďakuje všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do zberu Tetrapakových obalov SABI a hliníkových viečok. V súťaži Recykluj a vyhraj, ktorú organizuje MILK-AGRO spol. s.r.o. sme spoločne vyzbierali 3150 ks obalov a 14317 gramov hliníkových fólii.
V kategórii pieseň Recykluj a vyhraj- integrácia sme obsadili 3. miesto z jedenástich zúčastnených materských škôl. Pieseň Fajn veci, ktorú vymyslela p. uč. B. Semanco, zo štvrtej triedy spievali deti so sprievodom klavíra. Zaspievala si Olívia Džubáková , Rebeka Mate, Hana Joščáková, Emma Hrabčáková a Vivien Bellová.
Vypočujte si našu pieseň:

3júna

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DO MŠ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ Jurkovičova 17, Prešov na šk. rok 2021/22, bude odovzdávať zákonným zástupcom proti podpisu v riaditeľni MŠ, v dňoch:

8.6.2021 (utorok) od 7:00 hod. do 16:00 hod.
9.6.2021 (streda) od 7:00 hod. do 16:00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) od 7:00 hod. do 12:00 hod.

27mája

DETI V POHYBE

Autor: Marcela Mrázová - 10. trieda
Skáčem gumu, gúľam hlinku, preskakujem švihadlo.

Dávať deťom príležitosť na pohyb a vytvárať im podmienky na získavanie podnetov hravou formou i spontánnou zábavou - to bolo našou myšlienkou.
DETI V POHYBE prostredníctvom švihadiel, gúm i guličiek - no jednoducho nádherný pohľad, veď sa na to pozrite v koláži...

DETI V POHYBE
27mája

INDIÁNIA

Autor: B. Semanco - 4. trieda
Ja som pán Indián, nemám dom, ale len stan.
Idni- indi- indián, nebojím sa, nie som sám.
Ho, ho, hou, ho, ho, hou, yo amigo, howgh, howgh, howgh

Takýto sme boli indiáni až tri týždne.
Dozvedeli sme všetko podstatné o živote indiánov. Spievali a tancovali sme okolo ohňa, hrali sme si na píšťalkách a kreslili na jaskynné steny rôzne indiánske znaky. Indiánske kostýmy sme si s radosťou vyrobili. K tomu sme si navrhli rôzne doplnky a vyrobili lapač snov, ktorý nás chráni od zlej energie.
Dobrú indiánsku energiu sme čerpali z prírody. Cítil sme silu vody, teplo slnka a ľahkosť vetra. Vymysleli sme si indiánske mená, ktoré nás sprevádzali indiánskou cestou plnou rôznych úloh.
V srdci preto ostaneme ako hrdí a odvážni indiáni štvrtej triedy.

5mája

OZNAM O ZMENE VÝŠKY STRAVNÉHO

Autor: Lenka Hudoková - vedúca ZŠS
Oznamujem Vám, že s účinnosťou od 01.05.2021 sa mení výška stravného!

Podľa platného VZN č. 4/2021 Mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa zvyšuje výška príspevku na úhradu režijných nákladov školskej jedálni z doterajších 0,20 EUR na 0,30 EUR.

Suma stravy na jeden deň bez dotácie - 1,84 EUR.
Suma stravy na jeden deň s dotáciou - 0,64 EUR.

Odporúčaný mesačný poplatok
Poplatok za stravu pre deti od 2 do 5 rokov bez dotácie - 38,- EUR (odporúčame trvalý príkaz)
Poplatok za stravu pre deti od 5 rokov (ktoré do 31.8.2020 vrátane, dovŕšili 5 rokov) s dotáciou - 13,- EUR (odporúčame trvalý príkaz)

Stravu je potrebné uhradiť vždy do 25.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.
Číslo účtu: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód)
Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo dieťaťa.

V prípade ak nepoužijete trvalý príkaz, stravné môžete uhradiť len v pokladni v ČSOB (OC MAX) na účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód). Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo dieťaťa.

Rodičom, ktorí platia trvalým príkazom, preplatky budú vrátené na účty v júli 2021. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ZŠS telefonicky 051/777 50 50, alebo nechať zrozumiteľný odkaz s pripomienkou a telefónnym číslom.

Odhlásiť stravu je možné do 14. hod. predchádzajúceho dňa. Odhlasovať stravu je možné na záznamník do 14.00 hod. 051/777 50 50.
Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje, vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii a podmienkam MŠ.

28apríla

Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ od mesiaca máj 2021

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
USMERNENIE K PRÍSPEVKOM NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU - ŠKOLNÉ

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je určená v článku 2, ods. 1 až 3 VZN mesta Prešov č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov s účinnosťou od 1.5.2021 Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič/zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 21% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (ďalej len „príspevok"), príspevok sa zaokrúhľuje na celé euro nadol. 2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin uhrádza rodič/zákonný zástupca za jeden deň pobytu 10% z výšky príspevku určeného v odseku 1 ; príspevok sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto. 3. Príspevok v materskej škole v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, rodič/zákonný zástupca: a) pri vyhlásení v danom mesiaci uhrádza príspevok v plnej výške mesačného príspevku podľa odseku 1, b) po obnovení prerušenej prevádzky s výnimkou mesiaca, v ktorom bola mimoriadna situácia vyhlásená, uhrádza príspevok za jeden deň pobytu 5% z výšky príspevku určeného v odseku 1; príspevok sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto. c) neuhrádza, ak dieťa nenavštevuje materskú školu počas celého mesiaca. V súčasnosti je výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa v sume 98,08 eur mesačne. Z tejto výšky životného minima je vypočítaná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, po zaokrúhlení na celé euro nadol ide o sumu 20 eur.

 • Od mesiaca máj 2021 až do zmeny výšky životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v sume 20 eur jednotne pre všetky deti.
 • V čase letných prázdnin rodič/zákonný zástupca bude uhrádzať sumu 2 eurá (10% z výšky mesačného príspevku) za jeden deň pobytu, pri zachovaní súčasnej výšky mesačného príspevku.
 • Mesačný príspevok, ktorý sa uhrádza po obnovení prerušenej prevádzky materskej školy podľa článku 2, ods. 3, písm. b) VZN mesta Prešov č.4/2021, rodič/zákonný zástupca bude uhrádzať sumu 1 euro (5% z výšky mesačného príspevku) za jeden deň pobytu, pri zachovaní súčasnej výšky mesačného príspevku.

Rodič/zákonný zástupca príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov dieťaťa v materskej škole neuhrádza v prípadoch, ktoré sú ustanovené v §28, ods. 6 a 7 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle Harmonogramu otvorenia/zatvorenia MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov počas mesiacov júl, august 2021 bude Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov v tomto pracovnom režime:

Harmonogram otvorenia/zatvorenia MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov počas mesiacov 
					júl, august 2021
13apríla

POKYNY PRE PREDŠKOLÁKOV - ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
POKYNY PRE PREDŠKOLÁKOV - ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Všetky dôležité informácie pre rodičov

Vážení rodičia, ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu. Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  • riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť,
  • alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • alebo na základe výsledkov testu školskej zrelosti (školský psychológ).
 3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • v ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
 4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi - na stiahnutie (Word, PDF): Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ Súbor DOCX, Súbor PDF
   1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
   2. písomný súhlas pediatra,
   3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (informovaného súhlasu je k dispozícii v triede).
 5. Kto zabezpečuje školského psychológa?
  • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
  • Kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP, ktorí majú na starosti naše pracoviska MŠ:
   Adresa: Levočská 7, Prešov 080 01
   Telefónne číslo: +421 51 77 155 26, +421 51 77 546 21, +421 915 899 455, +421 915 899 454
   Email: centrumpo@cpppap-presov.sk,
   web stránka: https://cpppap-presov.webnode.sk
 6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.
 7. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla 2021,
  2. zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 7.mája 2021,
  3. riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021.
11apríla

DARUJTE 2% Z DANE

Autor: Štefan Škrečko - predseda Rodičovského združenia
Darujte 2% z vašich daní
Darujte 2% z vašich daní

Vážení spoluobčania, rodičia a priatelia,

cieľom a úlohou Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich aktivít v materskej škole a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí. Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka členským príspevkom, vďaka Vašim sponzorským darom a pod. Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia.
Čo je potrebné urobiť:
Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane* môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom priloženého „VYHLÁSENIA“, ktoré treba vyplniť a do 30. apríla 2021 predložiť príslušnému daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ.
Potrebné údaje: IČO: 173196171276 Právna forma: občianske združenie Obch. meno/názov: Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova Sídlo: Jurkovičová 17 08001 Prešov. Prikladáme tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. V prípade potreby ďalšie tlačivá nájdete na sekretariáte materskej školy.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami občianskeho združenia.

Štefan Škrečko - predseda Rodičovského združenia

7apríla

TANGRAMIÁDA

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
TANGRAMIÁDA
Tangramiáda - akcia pre predškolákov.

Naši predškoláci zo 4 triedy, 6 triedy, 7 triedy a 11 triedy si mali možnosť vyskúšať hru s tangramom, ktorý pozostáva zo 7. častí geometrických útvarov. Prvou úlohou bolo poskladať obrázok podľa nakreslenej predlohy a v druhej úlohe mali poskladať ten istý obrázok podľa obrysu danej predlohy. Hra s tangramom dala deťom novú skúsenosť a hlavne zábavu.


Fotografie

7apríla

SPRÁVA Z PRAXE ŠTUDENTKY V NAŠEJ MŠ

Autor: Zuzana Ilčíková - študentka Pedagogickej fakulty PU
SPRÁVA Z PRAXE ŠTUDENTKY V NAŠEJ MŠ
Deti mali z týchto hier a aktivít radosť a veľmi ochotne spolupracovali pri všetkých činnostiach.

Som študentkou Prešovskej Univerzity v treťom ročníku, a v rámci štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky som tri týždne realizovala pedagogickú prax v 1. triede. Počas týchto troch týždňov sme spoločne s deťmi usilovne pracovali pri vytváraní mnohých umeleckých diel a pri každodenných hrách. Najviac by som chcela vyzdvihnúť šikovnosť detí, ktorá sa prejavila počas aktivít s integráciou anglického jazyka.
Počas posledného týždňa som realizovala výskum k mojej bakalárskej práci, ktorá je zameraná na receptívne procesy osvojovania angličtiny ako cudzieho jazyka deťmi predškolského veku. Počas tohto výskumu som integrovala anglický jazyk do všetkých činností organizovaných v materskej škole počas dňa, a to formou rôznych hier a aktivít. Cieľom výskumu bolo zistiť, aké metódy, formy, stratégie a prostriedky je nevyhnutné využiť pre efektívne rozvíjanie aktívneho počúvania a počúvania s porozumením v cudzom jazyku.
Do našej triedy zavítal nový maňuškový kamarát Frank, ktorému sme spočiatku vôbec nerozumeli, keďže hovoril veľmi zvláštnym jazykom, s ktorým mnoho detí ešte nemalo priamu skúsenosť. Počas celého týždňa nám Frank ukazoval rôzne zvieratká, hrali sme sa s číslami a Frank nás učil aj nové pesničky a hry. Šikovnosť a odhodlanie detí prekonali všetky moje očakávania. Po úvodnom oboznámení sa so základnými frázami sme vo veľmi krátkom čase prelomili jazykovú bariéru. Hrali sme sa všetci spoločne a dokonca sme si na záver s Frankom aj perfektne rozumeli. Deti mali z týchto hier a aktivít radosť a veľmi ochotne spolupracovali pri všetkých činnostiach, za čo som im nesmierne vďačná.
V neposlednom rade by som sa chcela veľmi poďakovať pani učiteľke za odborné vedenie, pomoc a inšpiráciu a taktiež pani riaditeľke za umožnenie realizácie praxe v tomto náročnom období, veľmi si vašu pomoc a ochotu vážim!


Fotografie

16marca

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Všetky dôležité informácie pre rodičov

Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy na školský rok 2021 - 2022 bude prebiehať, v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 59 ods. 1,2,3 a § 59a ods.1,2,3,4,5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase



od 3. mája do 17. mája 2021.


 1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle školy ( Súbor PDF - dokument PDF). Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011 a 0911 215966.
 2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom. O spôsobe vydávania rozhodnutí budete informovaní na našom webovom sídle.
 3. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
  • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ,
  • deti od troch rokov veku,
  • deti od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 4. Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
  • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
  • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
  • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

Postup pri podávaní žiadostí:
Miesto podávania žiadostí: MŠ Jurkovičova 17, Prešov 080 01
Termín podávania žiadosti: od 3.mája 2021 do 17.mája 2021
Spôsob podávania žiadostí:
Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte nasledovne:

 1. žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF zašlite na email MŠ: riaditel@msjurkovicova.sk
 2. žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy: MŠ Jurkovičova 17, 080 01 Prešov
 3. žiadosť vyplňte a vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená vedľa bránky pri hlavnom vchode MŠ (hospodársky pavilón),
 4. rozhodnutia budú rodičom vydávané v mesiaci JÚN 2021 (sledovať webové sídlo MŠ).

Zároveň vás pozývame na virtuálnu prehliadku našej MŠ, ktorú nájdete na našom webovom sídle v sekcii Virtuálna prehliadka.
Aspoň takto vám sprístupníme priestory našej materskej školy. Keďže epidemiologická situácia nám nedovolí osobné stretnutie, považujeme virtuálnu prehliadku za najlepšie alternatívne riešenie.

5marca

PREVÁDZKA MŠ OD 8.3.2021

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
V zmysle usmernenia zriaďovateľa mesta Prešov k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a Rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR s účinnosťou od od 08.03.2021 do 21.03.2021, prevádzka MŠ bude v bežnom režime, teda budú otvorené všetky triedy.

V MŠ bude prebiehať výučba prezenčne a je podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ potvrdenie zákonného zástupcu o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

Zákonní zástupcovia detí si zabezpečia testovanie po svojej línii.

Potrebné tlačivá:
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF.
Zásady ochrany osobných údajov - informačná povinnosť - Súbor PDF - súbor PDF

Ďakujeme

8februára

PREVÁDZKA MŠ OD 8.2.2021

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
V zmysle usmernenia zriaďovateľa mesta Prešov k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 08.02.2021, na základe manuálu MŠVVaŠ SR "Návrat detí do škôl 2021 (od 08.02.2021)", prevádzka MŠ bude v bežnom režime, teda budú otvorené všetky triedy.

V MŠ bude prebiehať výučba prezenčne a je podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ potvrdenie zákonného zástupcu o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke a vypísanie Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF a súhlas so spracovaním údajov.
Zásady ochrany osobných údajov - informačná povinnosť - Súbor PDF - súbor PDF


Mesto Prešov zriadi 6.2. a 7.2.2021 odberné miesta určené pre rodičov detí a zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ktorých sa týka prechod na prezenčnú výučbu od 8.2.2021. Zákonní zástupcovia detí z MŠ, Jurkovičova 17, Prešov sa môžu otestovať počas víkendu v ZŠ Sibírska od 8:00 do 17:00 hod. s výnimkou prestávky od 12:00 do 12:45 hod..

Mesto Prešov žiada rodičov, aby testovanie využil len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa, nakoľko kapacitné možnosti testovania v rámci odberných miest zriadených mestom sú obmedzené.

Registrujte sa vopred a nečakajte na výsledky

Na jednotlivých ZŠ budú môcť zákonní zástupcovia detí, žiakov využiť registračný systém na antigénové testovanie. Stačí vyplniť registračný formulár na web stránke https://trustoneapp.com/registration/slovakia/ a následne si stiahnuť aplikáciu do smartfónu. Do samotnej aplikácie sa každý užívateľ prihlási pomocou prístupových údajov, ktoré budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Po prihlásení do aplikácie každý užívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odbernom mieste. QR kód umožní pracovníkom na odberných miestach rýchlejšie vybaviť záujemcov o testovanie, vďaka čomu sa skráti aj doba čakania ľudí v radoch.

Výhodou pre všetkých občanov, ktorí sa zaregistrujú na testovanie prostredníctvom aplikácie bude aj to, že nemusia čakať na výsledky svojho testu na odbernom mieste, pretože certifikát s výsledkom nájdu krátko po odbere v elektronickej forme priamo vo svojej aplikácii TrustOne. V prípade potreby si môžu užívatelia odoslať svoj elektronický certifikát z aplikácie priamo na mail vo formáte pdf a pohodlne si ho vytlačiť. Na vyžiadanie dostanete certifikát aj v papierovej forme priamo na odbernom mieste.
Ďakujeme

1februára

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
PhDr. Katarína SABOLOVÁ - školský psychológ (CPPPaP Prešov), vám ponúka možnosť konzultácií formou e-mailu: sabolova.katarina@cpppap-presov.sk , alebo cez sociálnu sieť Facebook: CPPPaP Prešov.
Môžete s ňou konzultovať otázky týkajúce sa školskej spôsobilosti, odkladu povinnej školskej dochádzky alebo aj iného charakteru.
Odporúčam vám využiť možnosť poradiť sa s odborníkom!

29januára

PREVÁDZKA MŠ OD 1.2.2021

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
V zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, Vyjadrenia RÚVZ Prešov a Usmernenia zriaďovateľa mesto Prešov z dňa 18.01.2021, prevádzka materských škôl od 01.02.2021 by sa mala realizovať len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že musia prácu vykonávať dochádzaním na pracovisko, o čom obaja rodičia doložia doklad od zamestnávateľa.

Žiadame rodičov, aby vypísali svojmu dieťaťu Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF.

Od dňa 01.02.2021 budú triedy fungovať v tomto režime:
Prihlásené deti budú zadelené takto:
V 1. triede sú:
deti z 1. triedy + deti zo 6. triedy
V 2. triede sú:
deti z 2. triedy + deti z 9. triedy + deti z 12. triedy
V 3. triede sú:
deti z 3. triedy + deti zo 7. triedy + deti z 8. triedy
V 10. triede sú:
deti z 10. triedy + deti z 5. triedy
V 11. triede sú:
deti z 11. triedy + deti zo 4. triedy

25januára

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ - BESEDA NA ZOOME

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ - BESEDA NA ZOOME

VÁŽENÍ RODIČIA,
V mene PhDr. Kataríny Sabolovej (školskej psychologičky) vás pozývame na online besedu na tému

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ,

ktorá sa uskutoční dňa 28.01.2021 (štvrtok) o 17,00 hod..
Ako sa zúčastniť:
Kliknite na tento link v prípade, že nemáte stiahnutú aplikáciu ZOOM.
V prípade, že aplikáciu ZOOM máte, stačí sa pripojiť s týmito údajmi:
Meeting ID: 843 6228 7700
Passcode: twF6nJ


Pýtajte sa na všetko, čo potrebujete vedieť v súvislosti s nástupom vášho dieťaťa do ZŠ. PhDr. Sabolová rada odpovie na vaše otázky.

Ďakujem za váš záujem!

15januára

PREVÁDZKA MŠ OD 18.1.2021 (aktualizované 18.1.2021)

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
V zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, Vyjadrenia RÚVZ Prešov a Usmernenia zriaďovateľa mesto Prešov z dňa 18.01.2021, prevádzka materských škôl od 18.01.2021 by sa mala realizovať len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že musia prácu vykonávať dochádzaním na pracovisko, o čom obaja rodičia doložia doklad od zamestnávateľa.

Žiadame rodičov, aby vypísali svojmu dieťaťu Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF.

Od dňa 18.1.2021 budú triedy fungovať v tomto režime:
Prihlásené deti budú zadelené takto:
V 1. triede sú:
deti z 1. triedy + deti zo 6. triedy
V 2. triede sú:
deti z 2. triedy + deti z 9. triedy + deti z 12. triedy
V 3. triede sú:
deti z 3. triedy + deti zo 7. triedy + deti z 8. triedy
V 10. triede sú:
deti z 10. triedy + deti z 5. triedy
V 11. triede sú:
deti z 11. triedy + deti zo 4. triedy

7januára

PREVÁDZKA MŠ OD 11.1.2021

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
od 11.01.2021 bude v prevádzke 5 tried v pavilóne A.

Prihlásené deti budú zadelené takto:
V 1. triede sú:
deti z 1. triedy + deti zo 4. triedy + deti zo 6. triedy
V 2. triede sú:
deti z 2. triedy + deti z 9. triedy + deti z 12. triedy
V 3. triede sú:
deti z 3. triedy + deti zo 7. triedy + deti z 8. triedy
V 10. triede sú:
deti z 10. triedy + deti z 5. triedy
V 11. triede sú:
deti z 11. triedy

V tomto režime budú deti fungovať v týždni od 11.01.2021 do 15.01.2021.
Žiadame rodičov, aby vypísali Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF.

5januára

OZNAM K PREVÁDZKE OD 11.1.2021

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
V zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, prevádzka materských škôl od 11.01.2021 by sa mala realizovať len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa.

Žiadame Vás, ktorí spĺňate vyššie uvedené kritériá, aby ste záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa od 11.01.2021 nahlásili emailom na adresu:

riaditel@msjurkovicova.sk alebo sms správou na číslo
0911 215 966 do 7.1.2021 do 10,00 hod.

Ďakujeme

16novembra

AKTUÁLNE VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
od 16.11.2020 vypisujte prosím pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ toto vyhlásenie:

Aktuálne Vyhlásenie zákonných zástupcov o bezinfekčnosti
(platné od 16.11.2020) -
Súbor PDF - súbor PDF
.

Ďakujeme

9novembra

USMERNENIE MŠ K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU "SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ" - AKTUALIZOVANÉ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
Dávame vám na vedomie Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania
Spoločná zodpovednosť - Súbor PDF - súbor PDF.
Podmienky vstupu do budovy MŠ -
Súbor PDF - súbor PDF
.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie pokynov z usmernenia vzťahujúcich sa na zákonných zástupcov.

Nové Vyhlásenie zákonných zástupcov o bezinfekčnosti (platné od 9.11.2020) -
Súbor PDF - súbor PDF
.

Ďakujeme

25októbra

ŠARKAN LETÍ...

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
ŠARKAN LETÍ...
Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti. A všetci sa hrnú von, vykríkujú, robia zhon.

Deti s pani učiteľkami 9. triedy na školskom dvore si púšťali šarkana. Počasie im prialo, fúkal silný vietor a deti s veľkou radosťou pozorovali ako vysoko šarkan letí.


Fotografie

20augusta

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA (aktualizované 25.8.2020)

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA



1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- plastový pohár, zubná kefka (okrem 2-3 ročných detí),
- plastový pohár na pitný režim.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - Súbor PDF - súbor PDF

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 6):

Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 11€
Stravník bez dotácie: 1,74 € - celková mesačná suma 36€

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 98 7500 0000 0040 0842 1238

Info ohľadom stravy, VYHLASOVANIE, platby:

VYHLASOVANIE cez záznamník na tel. čísle 051 7775050
Vedúcou ZŠS je p. Lenka Hudoková.

8. Príspevok / školné (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 2) je:

60 € za dieťa do 3 rokov veku,
20 € za dieťa nad 3 roky veku s trvalým bydliskom v meste Prešov,
40 € za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska mesta Prešov,
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK51 7500 0000 0040 0842 1211
od 1.dňa a najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
(ako variabilný symbol uvediete identifikačné číslo dieťaťa a do správy – meno , priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

10. Zoznamy detí zadelených do tried nebudú zverejnené, budú ich mať učiteľky v triedach. Rodičia boli oboznámení so zadelením ich detí do jednotlivých tried. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
t.č. 051/7775011,
Mobil: 0911 215 966
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021 od 6:30 do 17:00 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času.

Ďakujeme

20augusta

Archív článkov šk. roka 2019/2020

kliknite - Archív 2019/2020