Archív článkov školského roka 2022/2023

2júla

Poďakovanie - Jurmak na Jurkovičke

Autor: vedenie školy
Poďakovanie - Jurmak na JurkovičkeMilí rodičia, sponzori, priatelia školy,
dovoľte, aby sme sa Vám všetkým ešte raz poďakovali za pomoc a štedrosť na našej nedávnej akcií - Jurmak na Jurkovičke. Za získané finančné prostriedky sme zakúpili deťom do všetkých dvanástich tried exteriérové kuchynky do pieskoviska s príslušenstvom.
Ešte raz ďakujeme!

Fotografie

25júna

Olympijský deň - Hravo a zdravo

Autor: p. uč. 3. triedy
Rozprávkový aprílNadišiel čas, kedy si deti v našej materskej škole mohli opäť spoločne zašportovať. Skôr ako prišlo k športovaniu deti sa oboznámili so symbolmi olympiády , s rôznymi športmi v ktorých sa súťaži na olympijských hrách. Taktiež si výtvarne znázornili napríklad olympijské kruhy, pochodeň ako aj športovcov. Takto obohatené o informácie sa mohol začať náš tradičný Olympijský deň.
Po zaznení olympijskej hymny, vztýčení olympijskej vlajky a zapálení olympijského ohňa nasledoval príhovor pani riaditeľky T. Darákovej a privítanie hostí – reprezentantov z Karate klubu Junior Prešov:
- Lucie Kokočák, ktorá je majsterkou Európy a v súčasnosti trénuje karatistov;
- Laury Lachkovičovej , ktorá sa zúčastnila na viacerých majstrovstvách Slovenska , kde sa umiestnila na popredných miestach;
- Ingrid Salaganičovej - majsterky Slovenska;
- Manuela Laciho, ktorý sa nedávno zúčastnil na Majstrovstvách sveta a skončil na peknom 9. mieste, taktiež sa zúčastnil na viacerých majstrovstvách Slovenska. Prišli podporiť našich malých športovcov za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Dievčatá z 9.triedy, Alexandra Imrichová a Amália Novotná, zložili sľub športovcov.
Kultúrny program si pripravili deti z 10. triedy, ktoré zaspievali pieseň "Super deti" a zatancovali tanec "TIK-TAK". Deti z 5.triedy predniesli báseň "Olympiáda". Deti po programe sa s veľkou chuťou pustili do prekonávania rôznych prekážok a disciplín, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky. Pri športovaní deťom asistovali reprezentanti a povzbudzovali ich pri športových výkonoch.
Mladšie deti boli dekorované medailami a ocenené diplomom a pexesom. Staršie deti počas čakania na vyhodnotenie výsledkov za jednotlivé disciplíny si pozreli vystúpenie karatistov ,ktoré ich veľmi zaujalo.
Nasledovalo dekorovanie medailami 5-6 ročných detí na prvých troch miestach za jednotlivé disciplíny na stupňoch pre víťazov.

Beh cez prekážky:
1. m: Timur Goga
2.m: Alica Vavreková
3.m: Nina Závadová
Chôdza na choduliach:
1.m: Alica Vavreková
2. m: Daniel Orečný
3.m: Marko Vargoško
Skok do diaľky:
1.m: Nina Závadová
2.m: Martin Leško
3.m: Timur Goga
Hod do diaľky:
1.m: Andreas Kontra
2.m: Timur Goga
3.m: Matej Mochňak

Po odovzdaní cien nasledovalo ukončenie Olympijského dňa, vypustením balónov a konfiet športovcami, veľkým potleskom detí a záverečným ceremoniálom. Prajeme všetkým deťom, aby naďalej rozvíjali svoje športové schopnosti a tešili sa z aktívneho pohybu aj v budúcnosti.

Fotografie

6júna

Jurmak na Jurkovičke

Autor: p. uč. Valika a Ľubka z 1. triedy
Rozprávkový aprílPo dlhšej pauze sme sa opäť stretli na tradičnej akcii pod názvom JURMAK NA JURKOVIČKE. Pýtate sa aký bol? No predsa fantastický, detský, voňavý, tanečný, spevavý, šarišský, no proste neopakovateľný a jedinečný... Presvedčiť sa môžete v priloženej fotogalérii. Veríme, že tí, ktorí boli, si prišli na svoje a zároveň podporili myšlienku akcie – zveľadenie a revitalizácia školského dvora. Ostatných už teraz srdečne pozývame na náš Jurmak o rok. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí túto akciu spestrili – FS Sabinovčan, DFS Fijalečka, p. Gaľovi, deťom z 2. triedy a deťom zo školského ľudového súboru Čerešenka.

Fotografie

9mája

Rozprávkový apríl

Autor: p. uč. Adriána Andraščíková z 2.triedy
Rozprávkový aprílRozprávka je čarovné rozprávanie, ktoré zmazáva hranice medzi realitou a fantazijným svetom. Zázraky sú v rozprávkach na dennom poriadku- zvieratá rozprávajú, víly tancujú, vajce putuje...Vo väčšine dobro zvíťazí nad zlom. A práve pre túto vlastnosť, majú deti rozprávky tak rady. Aj mesiac apríl bol v našej materskej škole naozaj rozprááávkový.

Pýtate sa prečo?

Lebo nám priniesol zaujímavé divadelné predstavenia, ktoré sa nám nielen páčili, ale nás aj obohatili a ponaučili. Do rozprávky sme mohli vstúpiť na predstavení Alibaba, Rozprávkový hrniec a O troch grošoch.Veselo spievať a tancovať sme mali možnosť s pánom Gaľom a jeho hudobnými nástrojmi. Dôkazom, že rozprávky a hudbu máme naozaj rady bol neutíchajúci potlesk našich škôlkarov. Úsmevom a rozžiarenými očkami sme ďakovali divadlu Babadlo, divadlu Portál a ujovi Gaľovi, ktorí našu materskú školu navštívili.

Ďakujeme za krásny, umelecký a rozprávkový apríl...

Fotografie

13apríla

Krásna prax v 10. triede – poďakovanie

Autor: Ema Šlacká - študentka PU
Krásna prax v 10. triede – poďakovaniePočas mesiaca marec som absolvovala pedagogickú prax v 10. triede. Chcela by som sa poďakovať pani učiteľke Mgr. Marcele Mrázovej, za jej ľudskosť, empatiu a ukážkové vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré som si osvojila aj ja. S láskavým prístupom k deťom a dobrou náladou sme sa tak vždy dopracovali ku želanému výsledku všetkých aktivít. Počas celých troch týždňov sa tvorili krásne zážitky, z ktorých som si odniesla veľa a priniesli mi skúsenosti, z ktorých budem čerpať v mojom budúcom smerovaní.
Pani riaditeľke a pani zástupkyni ďakujem za umožnenie pedagogickej praxe a privítanie na pôde materskej školy, kde som sa cítila veľmi dobre. Moja vďaka patrí aj ďalším pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa ku mne správali vždy prívetivo a s úsmevom na tvári.
Detičkám ďakujem za všetku lásku, ktorou ma zahŕňali, pozornosť a za ich úprimné detské srdiečka. Vytvoril sa medzi nami krásny vzťah a ja som vďačná nielen za nich, ale aj za príležitosť byť s nimi a priniesť im kúsok seba.

Ďakujem!

Fotografie

3apríla

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Všetky dôležité informácie pre rodičov

Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy na školský rok 2023 - 2024 bude prebiehať, v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 59 a § 59a a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v časeod 2. mája do 16. mája 2023.


 1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle školy ( Súbor PDF - dokument PDF). Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011 a 0911 215966.
 2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne v termíne dohodnutom s vedením školy a prevezme si ho proti podpisu osobne v MŠ.
 3. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov veku,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
  • deti s trvalým pobytom v meste Prešov a v spáde MŠ, Jurkovičova 17 (ulice: Exnárova, Jurkovičova, Karpatská, Keratsinské námestie, Námestie Krista Kráľa, Pod Táborom, Rusínska, Šrobárova)
  • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ
  • deti od troch rokov veku,
  • deti od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 4. Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
  • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
  • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
  • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

Postup pri podávaní žiadosti:

Miesto podávania žiadosti:
MŠ Jurkovičova 17, Prešov 080 01

Termín podávania žiadosti: od 2.mája 2023 do 16.mája 2023 od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Spôsob podávania žiadosti:
Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte osobne vedeniu MŠ, Jurkovičova 17, Prešov.
Len v nevyhnutnom prípade:

 • vypísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť, oskenujte, pridajte ako prílohu PDF a zašlite na email MŠ: riaditel@msjurkovicova.sk
 • vypísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť zašlite poštou alebo kuriérom na adresu školy: MŠ, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov
 • vypísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená vedľa bránky pri hlavnom vchode MŠ (hospodársky pavilón).
2apríla

Čarovné vítanie Jari v 10.triede

Autor: Ema Šlacká - študentka PU
Čarovné vítanie Jari v 10.triede

S deťmi sme privítali pani Jar, zapálili sme si sviečku na znak slniečka, vyčarovali sme si ho, vyslovili jarné priania a pozametali posledné zbytky zimy. Cez Jarnú bránu sme vstúpili do ďalšieho ročného obdobia. Počas nášho krásneho dopoludnia sme sa naučili spievať pieseň o Sedmokráske a vonku sme si našli novú kamarátku húsenicu :)

Fotografie

6februára

DARUJTE 2% Z DANE

Autor: Drahomíra Parničanová - predseda-štatutár Rodičovského združenia
Darujte 2% z vašich daní
Darujte 2% z vašich daní

Vážení spoluobčania, rodičia a priatelia,

cieľom a úlohou Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich aktivít v materskej škole a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí. Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka členským príspevkom, vďaka Vašim sponzorským darom a pod. Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia.
Čo je potrebné urobiť:
Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane* môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom priloženého „VYHLÁSENIA“, ktoré je potrebné vyplniť a do 30. apríla 2023 predložiť príslušnému daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ.
Potrebné údaje:
IČO: 173196171276
Právna forma: občianske združenie
Obch. meno/názov: Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova
Sídlo: Jurkovičová 17 08001 Prešov.
Prikladáme tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. V prípade potreby ďalšie tlačivá nájdete na sekretariáte našej MŠ.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami občianskeho združenia.

Drahomíra Parničanová, predseda-štatutár Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova

26marca

Návšteva knižnice

Autor: p. učiteľky a deti 3.triedy
Návšteva knižniceV rámci mesiaca knihy sme s deťmi navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava na Sekčove.
Privítala nás milá pani knihovníčka, ktorá nás previedla priestormi knižnice a ukázala nám, kde nájdeme knihy vhodné pre deti. Vysvetlila nám ako sa máme o knihy starať a zároveň nám ukázala najmenšiu a najväčšiu knihu. Deti si v podaní pani knihovníčky vypočuli príbeh Nenásytnej húseničky, ktorá by zjedla hoc aj celý svet! Ak nie celý svet, tak aspoň všetko to, čo sa jej postaví do cesty. A čo sa stalo nakoniec s húseničkou? To sa dozviete, ak si knihu prelistujete. Nás táto premena húseničky veľmi očarila.
Deťom sa v knižnici páčilo a určite ju ešte navštívime.

Fotografie

26marca

KNIHOŽRÚTI V 10. TRIEDE

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová z 10. triedy
Návšteva knižniceAké by bolo detstvo bez knihy?
Pre nás deti v 10 triede sú knihy = zábavou, poučili nás aj rozosmiali...
Bodkou za skvelým týždňom s KNIHOU bola i návšteva KNIŽNICE

Fotografie

21marca

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZMENA VÝŠKY POPLATKOVV zmysle VZN mesta Prešov č.2/2023 (súbor PDF) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa menia poplatky takto:

MESAČNÉ POPLATKY

ŠKOLNÉ - platí od 1. 4. 2023
29,- EUR/mesiac
O poplatku školného na jeden deň pobytu dieťaťa v čase letných prázdnin (vo výške 20 % z výšky mesačného poplatku) poskytneme informáciu v dostatočnom časovom predstihu.
Platba školného: príjmový účet IBAN: SK51 7500 0000 0040 0842 1211
- od 1. do 10. v kalendárnom mesiaci
- do správy uviesť meno, priezvisko dieťaťa a identifikačné číslo = VS
Platby realizujte bezhotovostným platobným stykom. Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

STRAVA platí od 1. 4. 2023
Dieťa MŠ - 2,50 EUR (VZN Mesta Prešov č. 2/2023 článok 6)
Platí od 1. 5. 2023
Dieťa v poslednom ročníku MŠ - 1,10 EUR (Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR/
Dotácia vo výške 1,40 EUR - za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed.
Platba za stravu: potravinový účet IBAN: SK98 7500 0000 0040 0842 1238
- do správy uviesť meno, priezvisko dieťaťa a identifikačné číslo = VS
Info ohľadom stravy, vyhlasovania, platby: vedúca ŠJ p. Lenka Hudoková
č. tel.: 051 7775050
– záznamník alebo internetovým odhlasovaním


26februára

Týždeň Geometríkmi

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová a deti z 10. triedy
Týždeň GeometríkmiPočas celého týždňa sme poznávali základné geometrické tvary, dozvedeli sme sa aký je medzi nimi rozdiel, koľko majú strán a to všetko zábavnou hrou...
Tvorili sme GEO-POSTAVIČKY...
Prešli sme BLUDISKOM s rôznymi úlohami a išlo nám to skvele

Fotografie

26februára

Dobrú chuť vtáčiky!

Autor: p. uč. Ľubica a Iveta (11. trieda)
Dobrú chuť vtáčiky!Deti z 11. triedy pripravili vtáčikom pochúťky...

Fotografie

19februára

Karneval

Autor: p. uč. E. Cervová, M. Vagašská, 9.trieda
KarnevalSpolu s deťmi sme si vyzdobili triedu s karnevalovými maskami, balónikmi a klasickými farebnými papierovými reťazami. Naša karnevalová párty sa začala vstupom detí do triedy v maske. Všetci sme sa naladili na karnevalovú nôtu. Spolu sme zatancovali, zaspievali, zacvičili a na záver sme každú masku vyhodnotili.
O rok sa opäť tešíme na ďalšiu karnevalovú párty.

Fotografie

19februára

Tangramiáda

Autor: p. uč. E. Cervová, M. Vagašská, 9.trieda
O stratenej rukavičkeDňa 9.2.2023 sme zrealizovali akciu pre deti predškolských tried z 10 tr., 9 tr., 2 tr., 5 tr. Predškoláci si vyskúšali hru s tangramom v troch kolách.
1. úloha – skladali obrázok podľa nakreslenej predlohy
2. úloha – skladali ten istý obrázok podľa obrysu
3. úloha – z geometrických útvarov skladali obrázky podľa vlastnej fantázie

Deťom sa hra s tangramom páčila a boli veľmi šikovné. Odmenou za ich šikovnosť boli diplom, omaľovanka a hlavolam.

Fotografie

12februára

O stratenej rukavičke

Autor: p. uč. Mgr. Silvia Paľková a deti z 3. triedy
O stratenej rukavičke
Deduškova rukavička, to je teplý dom,
celú zimu až do jari budem bývať v ňom.Túto pesničku si pospevovali všetky zvieratká, ktoré sa nasťahovali do stratenej rukavičky. Zimnú rozprávku o rukavičke si s veľkým dramatickým nasadením zahrali aj naše deti. Počas týždňa sa trieda zmenila na veľké javisko s kulisami a z detí sa stali rôzne zvieratká. Jednoduché opakujúce sa repliky „Rukavička, rukavička, kto v tebe býva?“ a spev piesne "Rukavička" sa niesli našou triedou ešte dlhý čas.

Fotografie

29januára

Zimné športy - prednáška Marcela Paulovského

Autor: p. uč. Simona Paulovská - 6. trieda
Zimné športy - prednáška Marcela PaulovskéhoDňa 17. 1.2023 navštívil 6. triedu hokejový veterán z Prešova Marcel Paulovský. V rámci témy týždňa Zimné športy nám urobil krátku prednášku o hokeji, porozprával deťom pravidlá zimného hokeja a priniesol aj svoju výstroj na ukážku. Deti si vyskúšali korčule, prilbu, hokejku, chrániče... a mali z toho obrovskú radosť.
Marcelovi ďakujeme za príjemnú prednášku

Zimné športy - prednáška Marcela Paulovského

29januára

Január v našej triede - 11. trieda

Autor: p. uč. Ľubica a Iveta (11. trieda)
Január v našej triede - 11. trieda"Rukavička" - dramatizácia rozprávky detí 11.triedy.
Deti 11. triedy si vyskúšali lyžovanie na lyžiach, ktoré si vyrobili z papiera spolu s p.učiteľkami.
Zimné radovánky detí v 11.triede.

Fotografie

8januára

Recepty obľúbených nátierok

Autor: kolektív školskej jedálne MŠ Jurkovičova
Recepty obľúbených nátierokMilí rodičia,
po ochutnávke nátierok pripravených počas Kúzelného Večerníčka a veľkom záujme rodičov o recepty sme pre vás pripravili dve, ktoré sa ideálne hodia na toto obdobie.
Možno sa čudujete ale táto nátierka patrí medzi najobľúbenejšie medzi detičkami. Je to nátierka drožďová veľmi vhodná na raňajky a olovrant plná vitamínu B nevyhnutnému pre správne fungovanie základných funkcií tela a imunity. Ďalšou je nátierka syrová s cesnakom veľmi bohatá na vápnik a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na liečivý cesnak, ktorý nám pomôže v studených dňoch s ochranou proti chorobám.
Tak neváhajte a pripravte svojim ratolestiam zdravé nátierky priamo doma a určite neodoláte ani vy! Prajeme vám v Novom Roku 2023 hlavne veľa zdravia

Recepty - súbor PDF

8januára

Snehovú nádielku sme si užili

Autor: deti a p. uč. Ľubka a Valika z 1. triedy
Snehovú nádielku sme si užiliTakto si užívali prvú snehovú nádielku deti z prvej triedy. Povetrím sa šíril detský smiech a dobrá nálada. Dúfame, že takýchto zasnežených dní bude ešte veľa...

Fotografie

29decembra

DÔLEŽITÉ - Zmena výšky stravného

Autor: Lenka Hudoková - vedúca ŠJ
DÔLEŽITÉ - Zmena výšky stravnéhoMilí rodičia,
dovoľte mi, aby som vás informovala, že zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v treťom finančnom pásme, ktoré podľa Finančných pásiem zverejnených ministerstvom školstva platných od 01.01.2023 predstavuje pre kategóriu dieťa MŠ stravníkov od 01.01.2023 nasledovnú sumu vrátane réžie: DÔLEŽITÉ - Zmena výšky stravného Zároveň upozorňujem rodičov, aby si upravili trvalé príkazy a platby za stravu.

Dieťa MŠ – 48 €
Dieťa MŠ s dotáciou – 22 €


Rodičia, ktorí nepoberajú zvýšený daňový bonus a chcú si uplatniť dotáciu na stravu musia predložiť nové Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia najneskôr do 09.01.2022. Z dôvodu prerušenia prevádzky tak môžete urobiť poštou (na adresu Materská škola, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov) alebo e-mailom (riaditel@msjurkovicova.sk)

18decembra

Zdravý úsmev

Autor: p. uč. E. Cervová, M. Vagašská, 9.trieda
Návšteva v ZŠV mesiaci október nás navštívili študentky Timea a Natália z fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Opäť nás oboznámili s projektom “Zdravý úsmev”. Usmernili deti a naučili správny postup pri čistení zubov. Deti si vyskúšali techniky čistenia zubov a na záver vyfarbili pracovný list.

Fotografie

18decembra

Návšteva v ZŠ

Autor: p. uč. E. Cervová, M. Vagašská, 9.trieda
Návšteva v ZŠNa základe spolupráce MŠ so ZŠ sme spolu s deťmi dňa 25.10.2022 navštívili ZŠ Šrobárova. Oboznámili sme sa s interiérom a exteriérom ZŠ. Areál školy sa deťom veľmi páčil, hlavne výzdoba vestibulu bola úžasná. Pozreli sme si jedáleň ZŠ, šatne. V mesiaci november nás čaká návšteva v 1.A triede vyučovacia hodina prvouky. Už teraz sa tešíme na prvákov a triednu učiteľku Mgr. Slamovú.

Fotografie

6decembra

Jeseň plná prekvapení

Autor: p. učiteľky 7.triedy
 Jeseň plná prekvapení
Nemá štetec, ani farby, predsa lístie žltou sfarbí. Čo je to? JESEŇ!Keďže sa jeseň chýli ku koncu, rozhodli sme sa s ňou spoločne rozlúčiť. Všetky triedy sme pozvali do 7. triedy, kde sme spomínali na uplynulé ročné obdobie. Čo sme sa naučili a čo šikovnými rukami vytvorili? Každá trieda nás prekvapila nápaditými jesennými výrobkami, ktoré nám deti predstavili. Zarecitovali básničky, zaspievali pesničky. Nechýbali ani čarovné tóny akordeónu, ktoré dotvárali príjemnú atmosféru. Na záver sme sa spoločne zahrali hudobno-pohybovú hru "Oberaj ovocie oberaj". Detské práce sú vystavené v galérii našej MŠ.

Fotografie

4decembra

Školkári s Euroscolou o EÚ

Autor: Mgr. Miroslava Priščáková
Školkári s Euroscolou o EÚDňa 28.11.2022 naši traja druháci Martin, Leo a Benjamín navštívili MŠ na Jurkovičovej ulici v Prešove, v rámci projektu EUROSCOLA.
Spoločne s deťmi sa rozprávali, ako cestujú s rodičmi, do akých štátov a čo zaujímavé si pamätajú.
Ako pomôcku si chlapci pripravili pexeso a vlajkami EU a deti rozpoznávali vlajky jednotlivých štátov.
Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie vlajky EU, kde spoločnými silami vystrihovali a lepili žlté hviezdy na modrý papier.
Zažili kopec zábavy nie len chlapci, ale aj samotné deti, ktoré sa tejto aktivite veľmi potešili a už aj vymýšľali, kam by mohli ísť s rodičmi na výlet.
Ďakujeme vedeniu MŠ, Jurkovičova 17, Prešov a aj pani učiteľkám, že nás s radosťou prijali a veríme, že sme detičkám aspoň trošku priblížili EU.

Fotografie

27novembra

Opäť si deti z 10.triedy s pokorou uctili starkých v domove seniorov NÁRUČ

Autor: p. uč. Beátka, Marcelka z 10. triedy
Opäť si deti z 10.triedy s pokorou uctili starkých v domove seniorov NÁRUČNaša materská škola sa opäť spojila s domovom seniorov Náruč a diali sa úžasné veci...
Je fajn podporiť medzigeneračný kontakt a to sa nám deťom z 10. tr. s ľudovým pásmom piesní, hier i riekaniek podarilo. Milí starkí sa nám odvďačili ohromným potleskom, pochvalou, ale aj s pripravenou hostinou – s chutnými koláčikmi.
Posilniť spolužitie dvoch generácií, je neskutočne krásnym zadosťučinením a myšlienka splnila účel...
Ďakujeme!

Fotografie

20novembra

Žblnky vlnky opäť vo vode

Autor: p. uč. Majka Tomková zo 7. triedy
Žblnky vlnky opäť vo vodePo dlhom čase sme v našej materskej škole obnovili obľúbený krúžok plávania rodičov s deťmi Žblnky vlnky. Vďaka tomuto krúžku sa deti hravou formou oboznamujú s vodou, otužujú sa, odbúravajú strach z vody, učia sa splývať, ponárať a hrajú rôzne hry s plaveckými pomôckami. Každý štvrtok sa naše deti tešia na plno zábavy a dobrodružstvá v bazéne Delfín na Základnej škole Májové námestie. Rodičia takto môžu netradične tráviť spoločný čas so svojimi deťmi a nadobúdať nové priateľstvá.

Fotografie

20novembra

Naši malí programátori

Autor: p. uč. Majka Tomková zo 7. triedy
Naši malí programátoriDeti v našej materskej škole sa oboznamujú aj so základmi programovania. Včielka Bee-Bot je zábavná, edukatívna, digitálna hračka, ktorá u detí rozvíja priestorovú orientáciu, logické myslenie a plánovanie. Deti pomocou tlačidiel zadávajú jednoduché príkazy - smery, ktorými sa má včielka pohybovať po štvorcovej sieti. Naša včielka tentokrát na svojej ceste stretávala zvieratká z lesa- medveďa, srnku, líšku, vlka, diviaka a zajaca. Programovanie včielky naše deti veľmi zaujalo, preto sme si túto aktivitu aj viackrát zopakovali.

Fotografie

14novembra

Kúzelný večerníček v našej škôlke

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová
Kúzelný večerníček v našej škôlkePohodovú atmosféru sme si spoločne vychutnali prostredníctvom hier, veselých i strašidielkových výtvorov na rôzne témy.
Doplnili sme si sily riadnou porciou guľášu a naši rodičia taktiež mali možnosť ochutnať skvelé nátierky v zasadačke, pričom ochutnávka bola spojená s hodinkou otázok i odpovedí s vedením školy.
Záverom tohto kúzelného projektu nasledovalo divadlo "Čarovné kapsy", ktorým sa ukončil tento príjemne strávený večerníčkový čas, ktorým sme si pripomenuli Deň materských škôl na Slovensku (4.november).
Tešíme sa opäť nabudúce

Fotografie

13novembra

Svetový deň výživy

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
Svetový deň výživyDeň 18. október 2022 sa niesol v Prešove v znamení Svetového dňa zdravej výživy (16.10.) . Mesto Prešov, OŠKaCR pod dirigentskou paličkou Mgr. Márie Tejičšákovej, DiS., dlhoročne zabezpečuje, spolu s organizačným výborom, podujatie, na ktorom zamestnanci zariadení školského stravovania pri MŠ a ZŠ prezentujú jedlá, ktoré nachystali, v tomto roku na tému OVOCIE.
Naša Materská škola bola súčinná pri príprave tohto podujatia, spolu s MŠ, Mukačevská a MŠ, Haburská. Okrem iného sme sa spolupodieľali vynikajúcim vystúpením našich detí z 2. triedy pod vedením p. Adriány Andraščíkovej a Mgr. Magdalény Michálkovej. Nápadité kostýmy, roztomilý detský prejav, pohybový či verbálny, roztlieskali prítomných a veríme, že im pripravili radostné chvíle.
Nádherne prestretá tabuľa a celková úroveň podujatia podčiarkli význam zdravého stravovania. Srdečne blahoželáme pani Lenke Hudokovej, vedúcej zariadenia školského stravovania pri MŠ, Jurkovičova 17, Prešov, ktorá bola v tento slávnostný deň ocenená.
Naše šikovné tety kuchárky pripravili a prezentovali Ragú z daniela na šípkovej omáčke, ktoré si môžete skúsiť pripraviť aj vy. Prajeme DOBRÚ CHUŤ:

Ragú z daniela na šípkovej omáčke (recept na 10 porcií)

Ingrediencie:

roštenka z daniela – 0,9 kg
maslo čerstvé – 0,1 kg
mrkva – 0,2 kg
cibuľa – 0,17 kg
petržlen 0,15 kg
bobkový list – 0 ,001 kg
nové korenie celé – 0,002 kg
čierne celé korenie – 0,001 kg
borievka – 0,001 kg
múka hladká – 0,06 kg
badián – 0,001 kg
džem šípkový – 0,04 kg
soľ – 0,008 kg
olej – 0,09 l
škorica mletá – 0,002 kg

Pracovný postup:
Roštenku (alebo plece) umyjeme pod tečúcou vodou, osušíme. Na oleji opražíme očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme väčšie kusy nakrájaného mäsa, nakrájanú, očistenú zeleninu, koreniny, soľ a dusíme do mäkka. Keď je mäso hotové, rozpustíme maslo a pridáme múku. Následne pridáme džem a prevaríme.

Prílohy: zemiaky, knedľa, cestoviny, ryža.

Fotografie

6novembra

V zdravom tele zdravý duch

Autor: p. uč. Majka zo 7. triedy
JeseňZdravé nôžky máme, po relaxačnom chodníku veselo si kráčame. Takto sa zabávali deti 7.triedy. Hravou formou sa oboznamovali s rôznymi povrchmi a upevňovali si klenbu chodidiel, gúľali sa po žinienke a preskakovali farebné kruhy. Zaujímavá pohybová aktivita sa im páčila, a preto si ju určite ešte zopakujeme. Deti prežili chvíle plné pohybu, smiechu a zábavy.Fotografie

6novembra

Pani Jeseň

Autor: 12. trieda
JeseňV jeden krásny slnečný deň navštívila našu materskú školu pani Jeseň. Posťažovala sa deťom, že ma veľmi veľa práce. Musí farbiť listy na stromoch, pliesť pavučinky, pooberať jabĺčka, pozhadzovať gaštany, oriešky, ponaháňať šarkanov a postarať sa o to, aby sa všetkým jesenná príroda páčila. Deti sľúbili, že jej pomôžu. Pani Jeseň sa potešila a keď videla, čo všetko dokázali pre ňu vytvoriť bola šťastná. Po práci si deti s pani Jeseňou zatancovali tanec vetra.Fotografie

16októbra

Čert a Káča - drevené divadlo "S koníkmi a maringotkou"

Autor: S. Paulovská - 6. trieda
Čert a Káča - drevené divadlo S koníkmi a maringotkouDňa 13.9.2022 do našej MŠ zavítalo drevené divadlo "S koníkmi s maringotkou". Pripravili si pre nás rozprávku "Čert a Káča". Počas predstavenia mali deti možnosť pozorovať koňa, kozu a psa, ktorí sa pásli na našom školskom dvore. Po skončení rozprávky si deti mohli koníka i kozičku pohladkať. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, užili si ho.
Do budúcna sa budeme tešiť na ďalšiu rozprávku.Fotografie

30septembra

Osmijanko - divadelné predstavenie

Autor: deti a p. učiteľky z 10. triedy
Osmijanko - divadelné predstavenieTeší nás, ak môžme prispieť k formovaniu tvorivej osobnosti dieťaťa prostredníctvom divadelného umenia. Prispieva to k rozvoju emocionality i výraznosti reči (používanie mimiky, gest, hlasu).
OSMIJANKO nás deti z 10. triedy zaujal i pobavil najviac:
- jazdou na kolobežke do krajiny, kde bolo všetko naopak
- v tejto čarovnej krajine stretol jedovatý kvet, psíka Osmidunča, mačku s machuľou a detektíva, prasiatko ktoré nosí iba šťastie, no premenil sa aj na somára.
Záver bol najčarovnejší a všetko sa dobre skončilo.

Fotografie

28septembra

Informácie pre záujemcov o pohybové aktivity 5 – 6 ročných detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní (2.,5.,9. a 10. trieda) , ktoré poskytuje Kids Fun Academy

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
KIDS FUN ACADEMY 2022/2023Hlavné myšlienky KFA:
- Rozvíjať všestrannú pohybovú gramotnosť prvkami všeobecnej pohybovej prípravy v materských školách.

- Prepojiť okres pohybom (učiť a zdokonaľovať základné cyklické a acyklické pohyby pre horné a dolné končatiny).

- Realizovať pohybové mimoškolské krúžky pre ZŠ (všeobecná gymnastika, atletika...).

- Vytvoriť satelitné strediská. Prísť priamo k deťom, využiť ich známe prostredie v MŠ, ZŠ na realizáciu pohybovej aktivity. Minimalizovať presuny po meste. Ušetriť rodičom čas.

- Ukázať športové a osobnostné vzory pre športujúcu mládež (garanti KFA). K dnešnému dňu to sú Radoslav Antl, Klaudia Medlová, Gabika Gajanová, Alexander Slavkovský, Ján Laco, Martin Pacas - www.kidsfunacademy.sk

- Dať možnosť deťom a rodičom niekde patriť. Rovnaké tričká, čiapky, vrecúška... Pravidelné vyhodnocovanie športovca mesiaca a to všetko bez nutnosti trvalej registrácie.

- Dostatočný počet trénerov na tréningu detí.

30augusta

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKAŠkolský rok 2022/23 začína 5.9.2022.
1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- plastový pohár, zubná kefka (okrem detí do troch rokov),
- plastový pohár na pitný režim.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Súbor PDF - súbor PDF

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Súbor PDF - súbor PDF

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2021 článok 6):

Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 11€
Stravník bez dotácie: 1,84 € - celková mesačná suma 38€

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 98 7500 0000 0040 0842 1238

Informácie ohľadom stravy, VYHLASOVANIE, PRIHLASOVANIE, platby:

VYHLASOVANIE cez záznamník na tel. čísle 051 7775050 alebo internetové odhlasovanie a prihlasovanie.

Vedúcou ZŠS je p. Lenka Hudoková.

8. Príspevok / školné (VZN Mesta Prešov č. 4/2021 článok 2) je:

22 € za dieťa
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK51 7500 0000 0040 0842 1211
od 1.dňa a najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
(ako variabilný symbol uvediete identifikačné číslo dieťaťa a do správy – meno , priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovom sídle školy a v Školskom poriadku MŠ, Jurkovičova 17, Prešov.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté priebežne.

10. Zoznamy detí zadelených do tried nebudú zverejnené, budú ich mať učiteľky v triedach. Rodičia boli oboznámení so zadelením ich detí do jednotlivých tried. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
t.č. 051/7775011
Mobil: 0911 215 966
Prevádzka MŠ, Jurkovičova 17, Prešov je od 6:30 do 17:00 hod..

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času.

Ďakujeme

30augusta

Archív článkov šk. roka 2021/2022

kliknite - Archív 2021/2022