Správa školy 2016/2017

  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2016/2017
  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2016/2017

    Správu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.