Správa školy 2014/2015

  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2014/2015
  • Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2014/2015

    Správu si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.