Rada školy

RADA ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE JURKOVIČOVA 17 V PREŠOVE pracuje v tomto zložení

Predseda RŠ - Nataša Hristová

Podpredseda RŠ - Mgr. Ida Šišková

Členovia RŠ - Jana Oravcová, Mgr. Marianna Demjanovičová, Mgr. Ingrid Janáková, PhDr. Radoslav Milčo, PhDr. Katarína Robová, Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD. MPH, Ing.Stanislav Kahanec, PhDr. Marcela Holingová, Mária Tejiščáková

ZÁPISNICE

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 24.3.2015 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rady školy uskutočnenej dňa 22.10.2014 - Súbor PDF (dokument PDF)

ŠTATÚT Rady školy pri materskej škole - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA z ustanovujúcej schôdze Rady školy pri materskej škole - Súbor PDF (dokument PDF)

OZNÁMENIE o zriadení Rady školy - Súbor PDF (obrázok JPG)