Aktuality

17novembra

VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor: p.uč. M. Hympánová (5. trieda)
VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLEDo tajomnej atmosféry sa 26. októbra 2017 ponorila celá naša materská škola. V každej triede sa vzduchom vznášali netopiere a vrany, duchovia, strašidelné balóny. Pavúky do svojich sieti zamotali všetko čo im prišlo do cesty. Svetielka v podobe tekvičiek, duchov a rôznych lampášikov túto atmosféru ešte viac podfarbovali. A aby toho ešte nebolo málo, sem-tam preleteli na svojich metlách čarodejnice. Až na jednu, tej sa prelet nevydaril...
Ale naše deti s rodičmi nič neodradilo od tvorivej práce, dobrej nálady a zábavy. V každej triede sa lepilo, strihalo, maľovalo, z tekvíc sa vyrábali lampáše. Po práci prišlo na rad zaslúžené občerstvenie, pre deti guláš a pre rodičov ochutnávka nátierok a šalátov, ktoré nachystali naše šikovné tety kuchárky. A kto mal veľmi mlsný jazýček, ten si pochutnal na ovocí s čokoládou. Samozrejme že nechýbal ani živý večerníček Čarovné kapsy v podaní hercov z divadla Cililing, kde deti so zatajeným dychom sledovali rozprávku, zatiaľ čo ich rodičia živo diskutovali.
Na VEČERNÍČKU ktorý organizujeme každý rok a ktorý bol súčasťou Dňa materských škôl, sa zúčastnilo 100 detí so svojimi rodičmi, kde sa opäť potvrdila dobrá spolupráca školy a rodiny. Touto cestou chceme poďakovať všetkým kolegyniam za ich tvorivý prístup, vynaliezavosť a za ich spoluprácu.


Fotografie

17novembra

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU

Autor: p.uč. K. Galmišová (12. trieda)
DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PUČo je to kafulta? Spýtala sa Klaudia v stredu ráno. Fakulta sa povie správne. Je to škola, kde sa chodia učiť budúci páni učitelia a učiteľky, dostalo sa vyčerpávajúcej odpovede Klaudii a ostatným deťom z 12. triedy, ktoré sa vybrali 25. októbra 2017 na Pedagogickú fakultu kresliť, tancovať, spievať..., jedným slovom zabávať sa spolu s deťmi z iných prešovských materských škôl.
Zábavy bolo až až. Deti najprv prekonali močiar, skákali po stopách, ktoré za sebou nechal obor. Od radosti že to zvládli, zatancovali si tanec Limbo. Prekrásne im líčka pomaľovali a brušká nakŕmili. Krásny jesenný strom kreslili, listy naň lepili. Nezabudli ich spočítať.
Na rozlúčku si spolu s budúcimi učiteľmi, učiteľkami a rozprávkovými postavičkami hymnu materských škôl zaspievali. Takýto zábavný deň zažili naši predškoláci na "kafulte" Možno raz na tej istej fakulte budú študovať.


Fotografie

7novembra

POHYBOVÝ FESTIVAL MŠ

Autor: p.uč. Mgr. Silvia Švabíková (3. trieda)
POHYBOVÝ FESTIVAL MŠDňa 22. septembra 2017 sa deti 3., 8. a 12. triedy vyzbrojení pršiplášťom, batohom s prezuvkami vybrali do ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove na pohybové dopoludnie. Športovo oblečení a plní očakávaní sme vstúpili do veľkej telocvične. Tu nás čakali tréneri CFT Academy, ktorí pre nás tento deň pripravili.
Po úvodnom nástupe a privítaní nám tréneri vysvetlili ako budeme postupovať. Na deti čakalo 6 stanovíšť, v ktorých plnili tieto úlohy: triafali do cieľa, prenášali predmety, zbierali kužele podľa určenej farby, vykonávali pohyby napodobňujúce pohyby zvierat a iné. V týchto aktivitách deti rozvíjali svoju rýchlosť, silu, vytrvalosť, priestorovú orientáciu, koordináciu tela a končatín. Po prejdení 3 stanovíšť deti mali jedno kolo na vydýchanie a doplnenie tekutín.
Na záver sme si nastúpili do zástupov, tréneri zhodnotili výkon detí a odovzdali im sladkú odmenu. Do MŠ sme sa vrátili trocha vyčerpaní avšak s úsmevom na tvári, v dobrej nálade a s novými zážitkami.


Fotografie

19októbra

POZVÁNKA NA VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor: kolektív MŠ
POZVÁNKA NA VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na školskú akciu

VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE
Dátum: 26.10.2017 od 15,00 hod.
Miesto konania: triedy MŠ, zasadacia miestnosť

PROGRAM:

1. Aktivity rodičov s deťmi a učiteľkami v triedach (15,00 - 16,30 hod.)
2. Podávanie guľášu pre deti (16,30 - 17,00 hod.)
3. Divadielko Cililing - rozprávka ČAROVNÉ KAPSY o 17,00. hod.
4. Hodinka otázok a odpovedí s vedením školy spojená s ochutnávkou školských dobrôt, v rámci Svetového dňa výživy + možnosť individuálnych konzultácií v čase prebiehania divadelného predstavenia

15októbra

SOKOLIARI V MŠ

Autor: p.uč. Valéria Pastirová
SOKOLIARI V MŠDňa 28. 9. 2017 k nám do materskej školy zavítal sokoliar zo svojimi piatimi úžasnými dravcami. Tieto dravce sú zo sokoliarskej skupiny HORUS – Košice. Mali sme možnosť obdivovať krásu dravcov, spôsob života, krásu ich letu a lovecké nadanie. Pozorovali sme rýchlosť sokola útočiaceho na korisť, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi, nečujný let výra a myšiaka štvorfarebného s poslušnými príletmi tesne nad hlavami či ladný let plamienky driemavej. Deti touto akciou boli nadšené a dve odvážne dievčatká si mali možnosť vyskúšať prílet dravca aj na vlastnú ruku za asistencie sokoliara. Deti s veľkou chuťou sa popoludní pustili do kreslenia dravcov a tešia sa na ich ďalšiu návštevu.


Fotografie

22augusta

POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov novoprijatých detí na šk. rok 2017/18, ktoré sa bude konať dňa 28. AUGUSTA 2017 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti materskej školy.
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach (4. tr., 6.tr., 11.tr.).


Účasť nutná!

22augusta

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?
Zoznam vecí potrebných k začiatku školského roka.

  • čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpísané zákonným zástupcom (tlačivo k dispozícii v triedach)
  • vhodné prezuvky
  • pohodlné oblečenie
  • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.)
  • pyžamo
  • vešiak
  • plastový pohár, zubná kefka
  • plastový pohár na pitný režim
Prosíme rodičov, aby mali deti svoje veci označené menom a priezviskom, minimálne iniciálkami.
Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.
Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.
Ďakujeme!

Zoznam detí v triedach pre školský rok 2017/2018 + variabilný symbol - kliknite tu.

22augusta

Archív článkov šk. roka 2016/2017

kliknite - Archív 2016/2017