Aktuality

19októbra

POZVÁNKA NA VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor: kolektív MŠ
POZVÁNKA NA VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na školskú akciu

VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE
Dátum: 26.10.2017 od 15,00 hod.
Miesto konania: triedy MŠ, zasadacia miestnosť

PROGRAM:

1. Aktivity rodičov s deťmi a učiteľkami v triedach (15,00 - 16,30 hod.)
2. Podávanie guľášu pre deti (16,30 - 17,00 hod.)
3. Divadielko Cililing - rozprávka ČAROVNÉ KAPSY o 17,00. hod.
4. Hodinka otázok a odpovedí s vedením školy spojená s ochutnávkou školských dobrôt, v rámci Svetového dňa výživy + možnosť individuálnych konzultácií v čase prebiehania divadelného predstavenia

15októbra

SOKOLIARI V MŠ

Autor: p.uč. Valéria Pastirová
SOKOLIARI V MŠDňa 28. 9. 2017 k nám do materskej školy zavítal sokoliar zo svojimi piatimi úžasnými dravcami. Tieto dravce sú zo sokoliarskej skupiny HORUS – Košice. Mali sme možnosť obdivovať krásu dravcov, spôsob života, krásu ich letu a lovecké nadanie. Pozorovali sme rýchlosť sokola útočiaceho na korisť, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi, nečujný let výra a myšiaka štvorfarebného s poslušnými príletmi tesne nad hlavami či ladný let plamienky driemavej. Deti touto akciou boli nadšené a dve odvážne dievčatká si mali možnosť vyskúšať prílet dravca aj na vlastnú ruku za asistencie sokoliara. Deti s veľkou chuťou sa popoludní pustili do kreslenia dravcov a tešia sa na ich ďalšiu návštevu.


Fotografie

22augusta

POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov novoprijatých detí na šk. rok 2017/18, ktoré sa bude konať dňa 28. AUGUSTA 2017 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti materskej školy.
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach (4. tr., 6.tr., 11.tr.).


Účasť nutná!

22augusta

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?
Zoznam vecí potrebných k začiatku školského roka.

  • čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpísané zákonným zástupcom (tlačivo k dispozícii v triedach)
  • vhodné prezuvky
  • pohodlné oblečenie
  • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.)
  • pyžamo
  • vešiak
  • plastový pohár, zubná kefka
  • plastový pohár na pitný režim
Prosíme rodičov, aby mali deti svoje veci označené menom a priezviskom, minimálne iniciálkami.
Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.
Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.
Ďakujeme!

Zoznam detí v triedach pre školský rok 2017/2018 + variabilný symbol - kliknite tu.

22augusta

Archív článkov šk. roka 2016/2017

kliknite - Archív 2016/2017